2019 M. ALYTAUS 7X7 LYGOS NUOSTATAI

 

ORGANIZATORIAI

1. TURNYRĄ ORGANIZUOJA LYGOS VYR. TEISĖJAS - LINAS ŠVETKAUSKAS ( TEL. 8-685-31415 IR 8-686-67009 )

2. DRAUSMĖS KOMITETAS: LINAS ŠVETKAUSKAS, KĘSTUTIS ŠALAŠEVIČIUS, BRONIUS GELEŽIŪNAS ...

 

PIRMENYBIŲ DALYVIAI

1. PIRMENYBĖSE GALI DALYVAUTI VISI NORINTYS ŽAIDĖJAI, NEPRIKLAUSOMAI KOKIOJE LFF AR UŽSIENIO LYGOJE JIE ŽAIDŽIA.

2. PRIEŠ PIRMĄSIAS SAVO RUNGTYNES PATEIKIA ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKĄ, JOJE 20 ŽAIDĖJŲ IR 4 OFICIALŪS ASMENYS.

3. REGISTRACIJOS IR RUNGTYNIŲ PARAIŠKOMIS KOMANDOS PASIRŪPINA PAČIOS. ( JOS YRA AAFF.LT TINKLALAPYJE: PIRMENYBĖS - KLUBAI )

4. ŽAIDĖJAS SUŽAIDĘS BENT VIENAS  VARŽYBAS UŽ KOMANDĄ DALYVAUJANČIĄ 7X7 ALYTAUS LYGOJE, PEREITI Į KITĄ KOMANDĄ NEGALI.

5. UŽ ŽAIDĖJŲ SVEIKATĄ ATSAKO KOMANDOS VADOVAS ARBA PATS ŽAIDĖJAS, TĄ PATVIRTINDAMI SAVO PARAŠAIS KOMANDŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKOJE.

6. VARŽYBOS VYKS VIENO RATO SISTEMA.

7. PRIEŠ PIRMĄSIAS RUNGTYNES KOMANDOS PRIVALO SUMOKĖTI ARBA PERVESTI Į AAFF SĄSKAITĄ STARTO MOKESTĮ

8. KOMANDOMS PASITRAUKUSIOMS IŠ VARŽYBŲ PINIGAI NEGRĄŽINAMI.

9. VARŽYBOS ŽAIDŽIAMOS DU KĖLINIAI PO 25 MIN. SU 5 MIN. PERTRAUKA.

10. RUNGTYNES GALI PRADĖTI 5 ŽAIDĖJAI.

11. VĖLUOJANT KOMANDOS LAUKIAMA 15 MIN..

12. KOMANDOMS SURINKUS VIENODAI TAŠKŲ NUGALĖTOJAS NUSTATOMAS, NEPRIKLAUSOMAI NUO UŽIMAMOS VIETOS:

      a) TARPUSAVIO RUNGTYNIŲ REZULTATAS,

      b) BENDRAS ĮMUŠTŲ IR PRALEISTŲ ĮVARČIŲ SANTYKIS,

      c) DIDESNIS ĮMUŠTŲ ĮVARČIŲ SKAIČIUS,

      d) DIDESNIS PERGALIŲ SKAIČIUS,

      e) BURTAI.

 

DRAUSMĖS NUOBAUDOS

1. ŽAIDĖJAS GAVĘS 4, 6, 8 .... KORTELES PRALEIDŽIA SEKANČIAS RUNGTYNES.

2. ŽAIDĖJAS GAVĘS RAUDONĄ KORTELĘ PALIEKA AIKŠTĘ IR KOMANDA 5 MINUTES ARBA IKI ĮVARČIO ŽAIDŽIA ŠEŠIESE, TAIP PAT PRALEIDŽIA SEKANČIAS RUNGTYNES. DĖL TOLIMESNIO JO DALYVAVIMO VARŽYBOSE SPRENDŽIA DRAUSMĖS KOMITETAS.

3. UŽ CHULIGANIŠKUS ŽAIDĖJŲ VEIKSMUS, NESPORTINĮ ELGESĮ, TEISĖJO UŽPUOLIMĄ, MUŠTYNES VARŽYBŲ METU KOMANDAI SKIRIAMA 200 EUR BAUDA. IR APIE KOMANDOS DALYVAVIMĄ TOLIMESNĖSE VARŽYBOSE SPRENDŽIA DRAUSMĖS KOMITETAS.

 

PROTESTAI

1. KOMANDA NORINTI PATEIKTI PROTESTĄ PIRMIAUSIAI PRIVALO, TAI PRANEŠTI RUNGTYNIŲ TEISĖJUI IR TRUMPAI IŠDĖSTTYTI RUNGTYNIŲ PROTOKOLE PRIEŽASTĮ. PROTESTĄ PRIVALOMA PATEIKTI PER 48 VAL. NUO RUNGTYNIŲ PABAIGOS.

2. PROTESTO MOKESTIS 50 EUR. PROTESTAS NAGRINĖJAMAS TIK SUMOKĖJUS MOKESTĮ.PASITVIRTINUS, KAD PROTESTAS NEPAGRĮSTAS, NEMOTYVUOTAS -  NENAGRINĖJAMAS.

3. PROTESTAS NEGALI BŪTI PATEIKTAS DĖL FAKTINIŲ TEISĖJŲ SPRENDIMŲ.

4. PROTESTUS NAGRINĖJA DRAUSMĖS KOMITETAS.

 

APDOVANOJIMAI

KOMANDOS PRIZININKĖS APDOVANOJAMOS RĖMĖJŲ ĮSTEIGTAIS PRIZAIS.

 

VARŽYBŲ VYR. TEISĖJAS LINAS ŠVETKAUSKAS

 

 

 

 

2019 m. LFF III lygos AAFF futbolo pirmenybių nuostatai

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Skatinti Alytaus apskrities bendruomenę sieti savo laisvalaikį su futbolu, prapoguoti sveiką gyvenseną, tobulinti dalyvių futbolo žaidimo įgūdžius, išaiškinti pajėgiausią pirmenybių komandą.

BENDROJI DALIS

  2. Alytaus apskrities futbolo pirmenybės yra sudėtinė LFF varžybų dalis ir bendroje LFF varžybų struktūroje ji turi LFF III lygos statusą.

  3. 2019 m. LFF III lygos AAFF futbolo pirmenybių nuostatai nustato organizavimo ir vykdymo tvarką.

  4. Nuostatai yra sudaryti remiantis FIFA, UEFA, LFF, LSFA įstatais ir kitais reikalavimais.

  5. Pirmenybių nuostatai įsigalioja juos patvirtinus AAFF posėdyje ir galioja iki 2020 m. LFF III lygos varžybų nuostatų patvirtinimo.

ORGANIZATORIAI

  6. LFF III lygos AAFF futbolo pirmenybes organizuoja Alytaus apskrities futbolo federacija, varžybų vyr. teisėjas Linas Švetkauskas ( tel. 8-685-31415 ir 8-686-67009 )

  7. Drausmės komiteto sudėtis : Pirmininkas Linas Masys. Nariai : Bronius Geležiūnas, Linas Švetkauskas, Tomas Tenenė, Kęstutis Šalaševičius ...

PIRMENYBIŲ DALYVIAI

  8. Pirmenybėse gali dalyvauti visi tik AAFF registruoti, išimtiniais atvejais atitinkamo klubo/komandos prašymu LFF Vykdomasis Komitetas gali suteikti teisę klubui/komandai rungtyniauti kitos AFF organizuojamos LFF III lygos pirmenybėse futbolo klubai/komandos, kurios pateikia oficialią registracijos paraišką. Paraiška pateikiama iki pirmų klubo rungtynių. Žaidėjai iš vienos komandos į kitą gali pereiti pasibaigus pirmo rato varžyboms. Žaidėjų registracija vykdoma nuo vasario 2 d. iki rugpjūčio 31 d..

  9. Klubai/komandos dalyvaujančios pirmenybėse turi laikytis šių nuostatų ir futbolo taisyklių.

10. Pirmenybių dalyviai: klubai/komandos bei jų žaidėjai turi būti registruoti bendroje LFF registracijos sistemoje: COMET .

11. Varžybų dalyvių registracija užpildant protokolą rungtynėms LFF III lygos pirmenybėse yra vykdoma per COMET sistemą.

12. Pirmenybėse negali dalyvauti: LFF A, I, II lygų, taip pat užsienio lygų žaidėjai, išskyrus I ir II lygų žaidėjai gimę 2000 metais ir jaunesni.

      a) Iki 16 metų žaidėjas turi turėti tėvų sutikimą dėl dalyvavimo LFF III lygos AAFF futbolo pirmenybėse.

13. Klubų/komandų registracija: 30 žaidėjų ir 4 ofiacialūs asmenys. Registracijai pateikiama paraiška su gydytojo viza ( iki 18 m. privaloma ) arba kiekvienas dalyvis už savo sveikatą atsako pats, o įvykus sveikatos sutrikimui, neturės pretenzijų pirmenybių organizatoriams ( patvirtina savo parašu ) .

14. Komandos rungtynių metu privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ( marškinėliai, šortai ir getros ).

15. Jeigu vienodos komandų sportinės aprangos, keičia "šeimininkų" komanda.

16. Komandos pačios atsako už medicininį aptarnavimą.

17. Negali būti registruojamas klubas/komanda turinti įsiskolinimų AAFF.

VYKDYMO TVARKA IR SĄLYGOS

18. 2019 m. LFF IIIlygos AAFF futbolo pirmenybės vyks dviejų ratų sistema ( išvyka - namai ), laikotarpis ( pavasaris - ruduo ).

19. Varžybų dalyvių registracija rungtynėms turi būti baigta likus 15 min. iki rungtynių pradžios.

20. Runtynėse leidžiama registruoti 23 žaidėjai, keisti galima ne daugiau kaip 5 žaidėjus.

21. Mokestį už teisėjavimą "šeimininkų" komanda privalo sumokėti iki rungtynių pradžios likus 30 min.

22. Komandai, pasitraukusiai iš varžybų ir nesužaidusiai pusės varžybų, jos rezultatai anuliuojami, o sužaidusiai pusė ir daugiau, jos rezultatai lieka galioti.

23. Komanda, norinti perkelti rungtynių datą, laiką privalo pakeitimą suderinti su varžovų komandos vadovu ne vėliau kaip keturias dienas iki eilinio turo datos ir apie tai suderintus pakeitimus informuoti varžybų vyr. teisėją. Rungtynės nukeliamos į tvarkaraštyje numatytas rezervines dienas.

24. Komanda laiku neatvykusi į rungtynes ( vėluojant ), komandos laukiama 45 minutes nuo rungtynių pradžios, už šį pažeidimą skiriama 20 eurų bauda.

25. Varžybose žaidžiami du kėliniai po 45 min. su 10 min. pertrauka.

26. Varžybose už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų.

27. Komandų užimamos vietos nustatomos pagal surinktą taškų skaičių. Dviem komandom surinkus vienodai taškų, bus sužaistos papildomos rungtynės dėl nugalėtojo vardo. Trims ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, bus surengtas vieno rato turnyras.

28. Dviem ar daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia ( eilės tvarka ):

      a) tarpusavio susitikimo rezultatai,

      b) bendras įmuštų ir praleistų įvarčių santykis,

      c) didesnis įmuštų įvarčių skaičius,

      d) didesnis pergalių skaičius,

      e) burtai.

TAURĖS TURNYRAS

29. Komandos pirmenybėse užėmusios 1-4 vietas, dalyvaus taurės turnyre ( išvyka - namai ). Rungtynės vyksta du kėliniai po 45 min. Esant lygiam rezultatui po dviejų varžybų, nugalėtojas nustatomas pagal LFF nuostatus.

30. Komandos užėmusios  1-2 vietas, pirmas pusfinalio rungtynes žais išvykoje. 

31. Porų nugalėtojai žais finale. Pasibaigus rungtynėms lygiosiomis žaidžiamas prątesimas du kėliniai po 15 min. , esant ir čia lygiam rezultatui mušami 11 m. baudiniai. Muša po 5 kiekvienos komandos žaidėjus, neišaiškinus nugalėtojo, toliau muša po 1 kiekvienos komandos žaidėją iki klaidos.

32. Žaidėjų gautos nuobaudos pirmenybėse - negalioja, išskyrus atvejus, kuriuos spręs drausmės komitetas.

DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

Komandai užskaitomas pralaimėjimas 0:3

      a) neatvykus žaisti rungtynių ( skiriama 50 eurų bauda, kurią privaloma sumokėti iki sekančių rungtynių ),

      b) komandoje žaidė į protokolą neįrašytas žaidėjas,

      c) žaidėjas neturintis teisės dalyvauti rungtynėse, dėl drausminių nuobaudų - geltonų ar raudonos kortelės, neregistruotas, diskvlifikuotas, suspenduotas, ar kitaip neturintis teisės žaisti pagal varžybų nuostatus.

ŽAIDĖJAS

33. Žaidėjas gavęs 2, 4, 6, ir t.t. geltonas korteles, praleidžia sekančias rungtynes.

34. Žaidėjas gavęs raudoną kortelę privalo praleisti sekančias rungtynes, o apie jo tolimesnį dalyvavimą varžybose spręs darusmės komitetas.

35. Žaidėjas (-ai), komandos nariai, kurie neregistruoti  rungtynėms už nesportinį elgesį, chuliganiškus veiksmus, teisėjo užpuolimą, muštynių sukėlimą varžybų metu, ar po jų, bus baudžiami ( nuobaudos gali likti galioti ir kitoms AAFF organizuojamoms varžyboms ), o jū komandai bus skiriama 100 eurų bauda. Tolimesnį sprendimą priims AAFF drausmės komitetas.

36. Už neleistiną žiūrovų elgesį stadione rungtynių metu ir po jų, "šeimininkų" komandai bus skiriama 50 eurų bauda, o stadionas diskvalifikuojamas.

37. Visais kitais atvejais drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis LFF Drausminių organų veiklosreglamente nustatyta tvarka.

VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA

38. Komanda aikštės "šeimininkė" privalo paruošti futbolo taisyklėms atitinkančią aikštę:

     a) tinkamos kokybės ir matmenų

     b) vartus, linijas, vėliavėlias.

39. Sprendimas apie aikštės paruošimą ir atitikimą varžybų vykdymui - priima varžyboms teisėjauti paskirta teisėjų brigada.

40. "Šeimininkų" komandai tinkamai neparuošus aikštės, skiriama 50 eurų bauda

41. Komanda neturinti tinkamos aikštės, visas rungtynes žaidžia išvykose arba nurodytoje aikštėje.

PROTESTAI

42. Komanda, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įspėti rungtynių aikštės teisėją ir varžovų komandos oficialius asmenis. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po rungtynių įrašomi  varžybų protokole.. Išsamų, motyvuotą protestą privaloma pateikti per 48 val..

43. Protesto mokestis 50 eurų. Protestas nagrinėjamas, tik sumokėjus protesto mokestį. Protesto mokestis negrąžinamas, jei protestas nepasitvirtina, nemotyvuotas ir nenagrinėjamas.

44. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjų priimtų sprendimų.

45. Protestus nagrinėja AAFF Drausmės komitetas.

NENUMATYTI ATVEJAI

46. Visais nenumatytais atvejais vadovautis 2019 m. LFF varžybų nuostatais.

APDOVANOJIMAI

47. Komandos prizininkės apdovanojamos AAFF ir rėmėjų įsteigtais prizais.

 

AAFF varžybų vyr. teisėjas Linas Švetkauskas

 

Powered by Bullraider.com

2019 m. LFF III lyga AAFF

  Komanda R. +/- T.
1 LSCDainava  

 

 
2  Birštonas      
3 Simnas       
4        
5        
6        

2019 m. Alytaus 7х7 lyga

  Komanda R. +/- T.
1  A.S.P.A.
1 +3
2 Druskininkai 1 +2
3 Simnas 1  0
3 Centras 1  0 
M.Š.C. Inter 0  0 
6 Daugis 0  0 
7 Už Alytų 0  0 
8 R.E.S.E. 1 -2  0 
USA 1

-3

0

 

 

 

Prisijunkite prie mūsų

Powered by Supremo Hosting